Tiedote 25.2.2021

Tartuntalain mukainen tilojen käyttösuunnitelma lähikontaktien estämiseksi Tapanilan Urheilukeskuksessa

Tapanilan Urheilukeskuksessa on noudatettu tiukkoja hygieniaohjeistuksia ja -toimenpiteitä koronaepidemian alusta asti. Olemme rajanneet henkilömääriä voimakkaasti sekä pienentäneet ryhmäkokoja. Kehotamme asiakkaitamme painokkaasti maskinkäyttöön tiloissamme ja kasvomaskeja on saatavilla kaikilla asiakaspalvelupisteillämme. Myös henkilökuntamme käyttää kasvomaskeja liikkuessaan asiakastiloissa. Käsiendesinfiointiainetta ja käsienpesupaikkoja on kaikilla sisäänkäynneillä ja liikuntatilojen yhteydessä. Tiloissamme toimivat seurat ovat omatoimisesti rajoittaneet toimintaansa ajantasaisten ohjeistusten mukaiseksi. Kaiken tiloissamme tapahtuman toiminnan osallistumisen ehto on oireettomuus. Näillä toimilla koko koronaepidemian aikana ilmenneet korona-altistumiset ovat olleet tiloissamme erittäin vähäisiä eivätkä ole edenneet tartuntaketjuihin.

Lisätoimenpiteet 25.2. alkaen

Aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti olemme tarkentaneet tilojemme käyttöä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden väliset lähikontaktit pystytään tosiasiallisesti välttämään. 25.2.2021 voimaantullut Aluehallintoviraston päätös koskee meidän tapauksessamme sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun.

Lähikontaktilla tarkoitetaan fyysistä kontaktia tai oleskelua samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Olemme tarkistelleet toimipisteittäin mahdollisuudet lähikontaktien välttämiseen ja toteamme, että suurin osa toiminnastamme on mahdollista järjestää aiemmilla rajoitustoimilla määräyksen edellyttämällä tavalla.

Sen sijaan niissä palveluissamme, joissa lähikontaktien välttäminen tosiallisesti ei ole asiakkaalle riittävän helppoa, olemme tehneet päätöksen poistaa ne palvelut pois käytöstä 28.3.2021 asti. AVI:n määräys on voimassa 14.3. asti, mutta hallintoneuvoston määrittämä ”sulkutila” jatkuu 28.3. asti, joten rajaamme toimintaa sinne saakka. Tämän jälkeen näiden päätösten purkua harkitaan tapauskohtaisesti sen hetkiset koronarajoitukset huomioiden.

Päivitys 12.3.: Pääkaupunkiseudun liikuntapaikkojen sulkutoimet 1.-28.3.2021

Tartuntatautilain pykälän 58 g mukaisista liikuntapaikkojen lisärajoitteiden toimenpiteistä tiloissamme voit lukea lisää täältä. Tämä tiedote ei koske sen pykälän toimeenpanoa, vaan pelkästään 58 d:n. Pykälällä rajataan liikuntatilojen henkilömäärät 10 hlöön kerrallaan, joten sen voimassaolo menee tämän tiedotteen henkilömäärien yli.

Tapanilan Urheilukeskuksen aulatilat ja pukuhuoneet

Urheilukeskuksen tiloja on koko epidemian ajan koskenut ohjeistus minimoida aulatiloissa ja pukuhuoneissa vietetty aika. Saunat ovat poissa käytöstä. Kehotamme asiakkaita saapumaan treeneihin viime tipassa, ehdottoman terveenä, turvavälit huomioiden, kasvomaskia käyttäen, käsihygieniasta huolehtien ja treenien päätteeksi mahdollisimman nopeasti tiloistamme poistuen. Vanhempia on kehotettu odottamaan lasten harjoitusten ajan tilojemme ulkopuolella.

Kiipeilykeskus

Kiipeilykeskus on tehnyt runsaasti toimenpiteitä koronatartuntojen ehkäisemiseksi koko koronaepidemian ajan. Maskin käyttöön kehotetaan aulatiloissa, pukuhuoneissa sekä hallin puolella varmistaessa.

Asiakkaita on kehotettu jättämään joka toinen köysilinja väliin lähikontaktien välttämiseksi ja tämän toteutumista valvotaan. Olemme tällä toimenpiteellä rajanneet kiipeilyhallien maksimikiipeilijämäärät seuraavasti: A-halli 35 kiipeilijää, B-halli 26 kiipeilijää, C-halli 12 kiipeilijää, vanha bouldertila 10 ja uusi bouldertila 15 kiipeilijää. Maksimikapasiteetti on määritetty köysilinjojen ja lattiapinta-alan neliöiden mukaan. Henkilökunta valvoo sisääntulevia kiipeilijämääriä ja tarvittaessa ohjaa asiakkaita toisiin kiipeilyhalleihin turvavälit huomioiden sekä tarvittaessa rajaa sisäänpääsyä. Kiipeilyssä lähikontaktissa käydään hetkellisesti vain oman kiipeilyparin kanssa ristiintarkistuksen ajan, joka kestää joitakin kymmeniä sekunteja.

Lasten harrastusryhmien aikatauluja on porrastettu ruuhkaisten vaihtojen poistamiseksi. Ryhmissä kiipeilyparit on vakiinnutettu tämän kauden ajaksi, jolloin sekoittumista ei tapahdu ja myöskään korvaavat kerran muiden ryhmien vuoroilla eivät ole mahdollisia. Junioriryhmien harjoituksista on poistettu harjoitteet, joissa lähikontaktit pitkittyvät. Ohjaajat valvovat turvavälien säilymistä. Lähikontaktissa käydään vain ristiintarkistuksen ajan ja silloin, jos ohjaaja käy korjaamassa tai opettamassa varmistamista. Näissä tilanteissa lähikontakti kestää korkeintaan joitakin minuutteja.

Ammuntasali

Ammuntasalin asiakasmääriä on laskettu jo koronaepidemian alussa 18:sta osallistujasta 9:ään osallistujaan. 25.2.2021 voimaantulleen Aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti ammuntasalin lähikontaktien välttäminen ei kuitenkaan aiemmilla rajoitustoimenpiteillä ole tosiallisesti asiakkaalle riittävän helppoa. Siksi olemme tehneet päätöksen poistaa osan ammuntasalin palveluista pois käytöstä 28.3.2021 asti ja osan palveluista järjestämme aiempaa pienemmällä henkilömäärällä.

Kaikki jousiammunnan kurssit menevät tauolle. Ammuntalajikokeilujen henkilömäärä lasketaan kuuteen osallistujaan. Olemme lisänneet avoimien kokeilujen lisäksi myös perheille omia yksityisohjauksia ammuntasaliin, joilla pystymme palvelemaan ammuntasalin asiakkaita ehdottoman turvallisesti. Ammuntasalissamme kaikki yli 12-vuotiaat käyttävät kasvomaskia koko ammuntasalivierailun ajan.

AVI:n määräys on voimassa 14.3. asti, mutta hallintoneuvoston määrittämä ”sulkutila” jatkuu 28.3. asti, joten rajaamme ammuntasalin toimintaa sinne saakka. Tämän jälkeen näiden päätösten purkua harkitaan tapauskohtaisesti sen hetkiset koronarajoitukset huomioiden.

Snookerkeskus

Neljän snookerpöydän hallin pinta-ala siihen nähden, että asiakasmäärä hallissa on maksimissaan 8 pelaajaa kerrallaan, emme rajaa snookerpöytiä pois käytöstä. Kuitenkin tällä hetkellä yhdellä snookerpöydällä voi olla maksimissaan kaksi pelaajaa kerrallaan, että pystymme turvaamaan viereisten pöytienkin mahdollisuudet säilyttää yli 2 metrin etäisyydet muihin seurueisiin.

Kahdella pelaajalla per pöytä, pöytien välimatkat toisiinsa nähden mahdollistavat asiakkaille hyvät mahdollisuudet säilyttää yli 2 metrin etäisyydet muihin seurueisiin.

Asiakkaita on ohjeistettu puhdistamaan pintoja pelivuoronsa jälkeen ja pallojen puhdistuksesta huolehtii henkilökunta.

Keilahalli

MosaBowling-keilahallin henkilömäärää on rajattu marraskuusta alkaen kahteen henkilöön per rata. 10 radan hallissa tämä tarkoittaa maksimissaan 20 henkilöä kerrallaan per tunti. Keilahallin heittopaikkojen pinta-alan mukaan laskettuna tämä turvaa asiakkaille hyvät mahdollisuudet säilyttää yli 2 metrin etäisyydet muihin seurueisiin.

Osalla tunneista (perhehohtotunnit) radalle voi tulla neljä henkilöä, jotka kuuluvat samaan seurueeseen, mutta otamme tällöin joka toisen radan pois käytöstä mikä turvaa saman henkilömäärämaksimin keilahallin tiloissa myös perhehohtotuntien aikana. Henkilömäärärajaus otettiin käyttöön lähikontaktien estämiseksi ja tällä rajauksella jatkamme tartuntalain muutoksen voimaanastumisen jälkeenkin.

Kenkähyllyllä tuntien väleissä tulevat asiakaskohtaamiset ovat muutaman minuutin mittaisia. Näidenkin osalta olemme tarkentaneet ohjeistusta, että asiakkaat ottavat kengät mukaan halliin ja vaihtavat kengät hallin puolella. Näin kenkähyllyllä vietetty aika vähenee aiemmasta ja lähikontaktit vähenevät. Asiakkaita kehotetaan käyttämään kasvomaskia näissä vaihtotilanteissa ja maskeja on saatavilla asiakaspalvelupisteellä. Asiakkaita kehotetaan menemään hallin puolelle vasta oman vuoron alkaessa.

Kuntosali

MosaGym-kuntosalilla on ollut käytössä paikkavarausjärjestelmä jo keväällä 2020 ja se otettiin uudelleen käyttöön marraskuussa 2020. Salilla ei paikkavarausjärjestelmän ansiosta voi olla kerrallaan 20 asiakasta enempää. Salin pinta-alan mukaan laskettuna rajauksemme mukainen maksimihenkilömäärä jättää jokaiselle treenaajalle 15 m2 omaa tilaa ja lähikontaktit pystytään näin tosiallisesti välttämään. Toteutuvaa henkilömäärää seurataan aktiivisesti ja tällä hetkellä tosiallinen henkilömäärä tunneilla on pääsääntöisesti 15, mikä jättää asiakkaille omaakin rajaustamme paremmat mahdollisuudet turvallisten välien ylläpitämiseen. Laitteiden desinfiointia on lisätty ja myös asiakkaita kehotetaan desinfioimaan käyttämänsä laitteet käytön jälkeen.

Muut tilat

Tiloissamme on vuokralaisena mm. urheiluseuroja, Hiidenkiven koulu, kirjasto, hierojia ja fysioterapeutteja, nuorisotalo sekä lounasravintola. Tilojamme vuokraavat toimijat määrittelevät toimintansa itse voimassaolevien koronaohjeistusten mukaisesti ja tiedottavat toimenpiteistään omissa tiedotuskanavissaan.