Terveysturvallisuussuunnitelma 4.12.2021: Asiakasturvallisuuden ja koronapassien tarpeellisuuden arviointi tiloissamme

Tapanilan Urheilutalosäätiön tiloissa toteutettavaa harrastus- ja elinkeinotoimintaa koskee tällä hetkellä erilaiset aluehallintoviraston rajoitukset, joilla pyritään hillitsemään koronan leviämistä.

Yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt 4.-31.12.2021 sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Vaihtoehto rajoituksille on koronapassitarkastusten käyttöönotto. Otamme koronapassitarkistukset yli 16-vuotiaille osallistujille käyttöön yleisötilaisuuksissa ja tapahtumissa, kuten joulutapahtuma ja biljardin SM-kisat.

Ravintoloita ja anniskelua koskevat rajoitukset

Tällä hetkellä voimassaolevan ravintolarajoituksen mukaan anniskelu täytyy lopettaa ravintolassa klo 17.00 ja anniskellut alkoholijuomat kerätä pois viimeistään klo 18.00. Ravintolan toiminta voi muilta osin jatkua klo 01.00 saakka. Jos ravintola ottaa koronapassin käyttöön, se vapautuu ravintolatoiminnalle valtioneuvoston asetuksessa asetetuista rajoituksista.

Keilahallimme yhteydessä oleva lounasravintola Julia on oma yrityksensä, mutta anniskelualueen osalta keilahalli ja ravintola käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Maanantaista torstaihin ja sunnuntaisin anniskelu päättyy ravintola Juliassa klo 17. Sitä aiemmin koronapassia ei määräyksen mukaan tarkisteta muuta kuin tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa. Perjantaisin ja lauantaisin aloitamme koronapassien tarkistuksen ravintolan ja keilahallin tiloissa klo 16:30 ja klo 17 jälkeen tiloissa ei voi olla ilman voimassa olevaa koronapassia. Perjantai- ja lauantai-iltaisin ravintolan anniskelu jatkuu keilahallin sulkemiseen asti. Muina päivinä ravintola sulkee rajoitusten ajan poikkeuksellisesti klo 17 tai 17:30.

Kokoustiloissa ja saunatiloissa voi järjestää yksityistilaisuuksia myös edellämainittujen ravintolan anniskeluaikojen ulkopuolella ja klo 17 jälkeen jatkuvien yksityistilaisuuksien osalta tarkistamme kaikilta osallistujilta koronapassit.

EräViikingit ry:n ravintola Erätauko on ottanut käyttöön koronapassien tarkistuksen tiloissaan ravintolan aukiollessa.

Tilojen käyttöä koskevat rajoitukset

Määräys ajalle 4.-31.12.2021: Tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on varmistettava, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja.

Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö on järjestettävä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Tapanilan Urheilutalosäätiö ei ota tällä hetkellä koronapassitarkistusta laajamittaisesti käyttöön tiloissaan, koska lajien ja tapahtumien riskiarviot ovat hyvin erityyppisiä. Tarkastelemme tilat, lajit ja tapahtumat ominaan ja arvio koronapassin käyttöönoton tarpeellisuudesta tehdään laji- ja tilakohtaisesti. Erittelemme alla tilojemme terveysturvallisuussuunnitelmat.

Koronapassitarkistus on voimassa kiipeilykeskuksen tiloissa keskiviikosta 8.12. alkaen.

Vuokralaisten järjestämä toiminta tiloissamme

Vuokralaisemme ovat velvoitettuja tekemään toimintaansa koskevat terveysturvallisuussuunnitelmat ja noudattamaan aluehallintoviraston määräyksiä toiminnassaan. Vuokralaisten täytyy arvioida toimintansa siltä pohjalta, että kuinka lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. He voivat oman arvionsa mukaan ottaa käyttöön tiukemman tulkinnan aluehallintoviraston päätöksistä ja arvioida esimerkiksi koronapassitarkistusten käyttöönoton välttämättömäksi toimintansa kannalta. Vuokralaisemme tiedottavat koronapassipäätöksistään omassa viestinnässään.

Terveysturvallisuussuunnitelmat tilakohtaisesti Tapanilan Urheilutalosäätiön oman toiminnan osalta

Seuraamme suunnitelmien toteutumista tarkasti ja otamme tarvittaessa koronapassitarkistukset käyttöön ja tiedotamme muutoksista tällä nettisivulla sekä toimipisteidemme sivuilla. Nämä ovat voimassa toistaiseksi 4.12.2021 alkaen päättyen nykyisellä aluehallintoviraston määräyksellä 31.12.2021.

Kaikkia tiloja koskevat hygieniamääräykset

Asiakkailla on kaikissa tiloissamme mahdollisuus käsien puhdistukseen ja kasvomaskeja on laajasti tarjolla sisäänkäynneillä ja asiakaspalvelupisteillä. Kasvomaskin käyttöön kannustetaan voimakkaasti. Käsiendesinfiointiainetta ja käsienpesupaikkoja on kaikilla sisäänkäynneillä ja liikuntatilojen yhteydessä. Kaiken tiloissamme tapahtuman toiminnan osallistumisen ehto on oireettomuus. Näillä toimilla koko koronaepidemian aikana ilmenneet korona-altistumiset ovat olleet tiloissamme erittäin vähäisiä eivätkä ole edenneet tartuntaketjuihin.

Tarkkailemme tehostetusti, että asiakkailla on mahdollisuus tosiasiallisesti välttää lähikontaktit virustartuntojen minimoimiseksi. Tiedotamme mahdollisista altistuksista omaehtoisesti ja ripeästi.

Urheilukeskuksen tiloja on koko epidemian ajan koskenut ohjeistus minimoida aulatiloissa ja pukuhuoneissa vietetty aika. Kehotamme asiakkaita saapumaan treeneihin viime tipassa, ehdottoman terveenä, turvavälit huomioiden, kasvomaskia käyttäen, käsihygieniasta huolehtien ja treenien päätteeksi mahdollisimman nopeasti tiloistamme poistuen. Vanhempia kehoitetaan pysymään lasten harrastusten ajan poissa aula- ja käytävätiloista ruuhkautumisen välttämiseksi.

Kokoustilat

Koronarajoitukset eivät koske yksityisiä kokoontumisia. Tilaisuuden järjestäjän on arvioitava, että onko kokoustilassamme järjestettävän tilaisuuden henkilömäärän puolesta tarpeellista tarkistaa koronapassit osallistujilta. Kokoustilojemme kapasiteetti on esitelty www.tapanilanurheilu.fi/tilat ja turvavälien takaaminen onnistuu puolittamalla henkilömäärä 50 prosenttiin kapasiteetista. Tilaisuuden järjestäjä huolehtii mahdollisten koronatodistusten tarkistuksen itse.

Tapahtumat

Otamme koronapassitarkistukset käyttöön yleisötilaisuuksissa ja tapahtumissa, kuten joulutapahtuma ja biljardin SM-kisat.

Kuntosali

Kuntosaliin tulevaa henkilömäärää ja tilojen käyttömäärää seurataan aktiivisesti ja tällä hetkellä tosiasiallinen tunneittain sisääntuleva henkilömäärä on pääsääntöisesti hiljaisemmilla ajoilla maksimissaan 10 ja ruuhka-ajoilla 18, mikä jättää asiakkaille neliömäärään verraten erittäin hyvät mahdollisuudet turvavälien ylläpitämiseen ja lähikontaktien välttämiseen. Tästä syystä emme toistaiseksi ota käyttöön koronapassitarkistuksia kuntosalin tiloissa emmekä rajoita varauskalenterilla salin käyttöä. Henkilökunnan läsnäoloa salilla ja sen myötä siivousta ja laitteiden desinfiointia on lisätty. Myös asiakkaita kehotetaan desinfioimaan käyttämänsä laitteet käytön jälkeen.

Ammuntasali

Ammuntasalin maksimiasiakasmäärää ammuntakokeiluissa ja kursseilla on laskettu 18:sta osallistujasta 9:ään osallistujaan. Ammuntasalissamme kaikki yli 12-vuotiaat käyttävät kasvomaskia koko ammuntasalivierailun ajan.

Kiipeilykeskus

Koronapassien tarkistus on voimassa kiipeilykeskuksessa kaikkina kellonaikoina kaikilla 16 vuotta täyttäneillä asiakkailla.

Kiipeilykeskus on tehnyt runsaasti toimenpiteitä koronatartuntojen ehkäisemiseksi koko koronaepidemian ajan. Koronapassien tarkistus lisäksi maskin käyttöön kehotetaan aulatiloissa, pukuhuoneissa sekä hallin puolella varmistaessa.

Asiakkaita kehotetaan jättämään mahdollisuuksien mukaan joka toinen köysilinja väliin lähikontaktien välttämiseksi. Henkilökunta valvoo sisääntulevia kiipeilijämääriä ja tarvittaessa ohjaa asiakkaita toisiin kiipeilyhalleihin turvavälit huomioiden sekä tarvittaessa rajaa sisäänpääsyä. Kiipeilyssä lähikontaktissa käydään hetkellisesti vain oman kiipeilyparin kanssa ristiintarkistuksen ajan, joka kestää joitakin kymmeniä sekunteja.

Lasten harrastusryhmien aikatauluja on porrastettu ruuhkaisten vaihtojen poistamiseksi. Ryhmissä kiipeilyparit on vakiinnutettu kauden ajaksi, jolloin sekoittumista ei tapahdu ja myöskään korvaavat kerran muiden ryhmien vuoroilla eivät ole mahdollisia. Junioriryhmien harjoituksista on poistettu harjoitteet, joissa lähikontaktit pitkittyvät. Ohjaajat valvovat turvavälien säilymistä. Lähikontaktissa käydään vain ristiintarkistuksen ajan ja silloin, jos ohjaaja käy korjaamassa tai opettamassa varmistamista. Näissä tilanteissa lähikontakti kestää korkeintaan joitakin minuutteja.

Helsingin Mailapelikeskus

Helsingin Mailapelikeskuksessa on pääsääntöisesti tilojen pinta-alaan nähden vähän käyttäjiä. Lajeille ominaisesti tilaa on reilusti pelaajien määrään nähden, joten arvioimme koronapassitarkistusten käyttöönoton toistaiseksi tarpeettomaksi. Anniskelu päättyy ravintolan tiloissa klo 17 joka päivä. Kävijämäärää kuitenkin tarkkaillaan tiiviisti ja tarvittaessa koronapassitarkistus voidaan ottaa käyttöön matalalla kynnyksellä kävijäseurannan tuloksena.

Keilahalli

MosaBowling-keilahallissa on pääsääntöisesti päivisin ja arki-iltaisin tilan kokoon nähden vähän käyttäjiä. Arvioimme koronapassitarkistusten käyttöönoton toistaiseksi tarpeettomaksi arkipäivisin, arki-iltaisin ja sunnuntaisin. Sen sijaan perjantai- ja lauantai-iltaisin hallissa on enemmän asiakkaita ja koronapassitarkistus on käytössä keilahallin tiloissa perjantaisin ja lauantaisin klo 17 alkaen. Passien tarkistus aloitetaan klo 16:30. Tällä toimenpiteellä turvaamme terveysturvallisuutta myös ruuhkaisempina aikoina. Kävijämäärää kuitenkin muinakin ajankohtina tarkkaillaan tiiviisti ja tarvittaessa koronapassitarkistus voidaan ottaa käyttöön matalalla kynnyksellä kävijäseurannan tuloksena.

Snookerkeskus

Neljän snookerpöydän hallin pinta-ala siihen nähden, että asiakasmäärä hallissa on maksimissaan 16 pelaajaa kerrallaan, turvaa asiakkaiden terveysturvallisuuden arviomme mukaan riittävästi. Emme rajaa pöytiä pois käytöstä emmekä rajoita hallin pelaajamäärää. Emme ota toistaiseksi koronapassitarkistusta käyttöön snookerkeskuksessamme. Neljällä pelaajalla per pöytä, pöytien välimatkat toisiinsa nähden mahdollistavat asiakkaille hyvät mahdollisuudet säilyttää yli 2 metrin etäisyydet muihin seurueisiin. Asiakkaita on ohjeistettu puhdistamaan pintoja pelivuoronsa jälkeen ja pallojen puhdistuksesta huolehtii henkilökunta.

Kuitenkin pool-pöydillä, jotka sijaitsevat keilahallin vieressä, on perjantai- ja lauantai-iltaisin käytössä anniskelualueesta ja ravintoloiden koronarajoituksesta johtuva koronapassitarkistus klo 16:30 alkaen.